Ropczyce, 19.09.2022 r.

Informacja dotycząca złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

dodatek weglowy

Od 16 sierpnia 2022 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach (parter- pokój nr 1) można składać wnioski o dodatek węglowy, który będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne czyli:

- węgiel kamienny,
- brykiet,
- lub pelet, zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek osłonowy to wsparcie dla gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach w komórce ds. świadczeń rodzinnych na parterze pokój nr 1 do 31 października 2022 r.

• wniosek złożony do 31 lipiec 2022r zostanie rozpatrzony z dochodami za 2020 rok,
• wniosek złożony w okresie od 01 sierpnia 2022r do 31 października 2022r z dochodami za 2021 rok.

Wypłata dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Gmina Ropczyce przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Program w całości sfinansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -całkowita wartość zadania to kwota 92 350,00 zł.