Bezpłatne poradnictwo dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Informujemy, że poza Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lubzinie, istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy z zakresu prawna, administracji, psychologii, psychoprofilaktyki i pedagogiki w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 2, pokój nr 9 na III piętrze.

Porady skierowane są do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Specjaliści oferują doradztwo, konsultacje, pisanie wszelkiego rodzaju pism, podań, wniosków, odwołań, kierowanie do właściwych jednostek i kontaktowanie z odpowiednimi organami i instytucjami, które mogą udzielić pomocy w rozwiązaniu problemów osób, które trafią do punktu konsultacyjnego. Porady specjalistów na pewno pomogą wielu osobom w uregulowaniu sytuacji prawnej, rodzinnej czy zawodowej.

Porady i konsultacje udzielane są według następującego harmonogramu:

Poniedziałek Godz. 16:30- 20:30 porady urzędowe, socjalno-bytowe i obywatelskie
Wtorek 16:30-20:30 porady prawne
Środa 16:00-20:00  porady i konsultacje psychoprofilaktyka
Czwartek 16:00-20:00 porady i konsultacje pedagoga
Piątek 15:00-19:00 porady i konsultacje psychologa

Wykaz instytucji, które świadczą pomoc w postaci porad prawnych, socjalnych lub psychologicznych dla osób niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich Biuro: Aleja Solidarności 77 00 – 090 Warszawa tel. 22 55 17 700, 22 55 17 760, fax: 22 827 64 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.rpo.gov.pl/

Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa tel.: 22 828 10 08, 828 69 96 556 44 40 fax: 22 556 44 50 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.hfhrpol.waw.pl/

Związek Biur Porad Obywatelskich ul. Śniadeckich 12/16 lok.17, 00-656 Warszawa tel. 22 622 55 54, tel/fax: 622 55 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.zbpo.org.pl/

Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok.19 00-679 Warszawa tel.: 22 622 25 17 tel./fax: 22 652 01 17 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.cpk.org.pl/, porady prawne Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

porady  psychologiczneTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wolontariat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komitet Ochrony Praw Dziecka Centrum Interwencyjne Komitetu Ochrony Praw Dziecka, ul. Hoża 27a lok. 5, III piętro, 00-521 Warszawa, tel. 22 626 94 19 fax: 22 745 71 80, e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.kopd.pl

Rzecznik Praw Dziecka, ul. Śniadeckich 10 00-656 Warszawa tel.: 22 696 55 45, fax: 22 629 60 79, telefon informacyjno-interwencyjny: 22 696 55 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.brpd.gov.pl

Fundacja Dzieci Niczyje Fundacja „Dzieci Niczyje” ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa, tel. Tel. 22 616 16 69, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.fdn.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lubzinie, tel. 17 22 12 566, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”, ul. Leszczyńskiego 3, Rzeszów, tel. 17 858 10 33, kom. 605 289 682, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.ngo.pl

Portal „Pytania i odpowiedzi” pomaga znaleźć bezpłatne porady prawne – http://pytaniaiodpowiedzi.pl/bezplatne-porady-prawne-rzeszow/

Fundacja Fuga Mundi, Lublin 20-218, ul. Hutnicza 20B, tel.: (81)534 26 01, fax: (81)534 83 76, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.ffm.pl

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58, 35-959 Rzeszów, tel/fax: (17) 86 20 122, tel. kom: 48 796 600 429, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://porso.cba.pl/

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”ul. 3-go Maja 28/22 35- 030 Rzeszów tel/fax 17 871-33-85, kom. 668-987-828, e- mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.stowarzyszenievictoria.org.pl,

Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna

Informujemy o możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej, pomocy psychologicznej i socjalnej w ramach działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lubzinie.

Porady skierowane są przede wszystkim do osób i rodzin borykających się z problemami alkoholizmu i przemocy w rodzinie jak również do tych, które potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Dyżury prawnika i psychologa w roku 2008 odbywają się według następującego harmonogramu:

Dyżury prawnika: II i IV wtorek miesiąca, w godzinach 15:30-18:00

Dyżury psychologa: każdy wtorek miesiąca,  w godzinach 15:00-18:00

Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie PCPR w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 – parter, pokój 124.

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia, w tym psychologicznego, serdecznie zapraszamy do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lubzinie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: tel./fax 17 22 12 566

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie się funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej. Od 4 stycznia 2016 r. w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim rozpoczną funkcjonowanie trzy punkty darmowej pomocy prawnej, będące rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane zostały w następujących miejscach: 1)Punkt nr 1 prowadzony będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, pokój 303, II piętro. Poniedziałek – radca prawny Karolina Jasińska Wtorek– radca prawny Ewelina Cyroń Środa– radca prawny Magdalena Tobiasz Czwartek– radca prawny Mateusz Tomaka Piątek– radca prawny Piotr Włodyka 2)Punkt nr 2 prowadzony będzie w budynku Domu Strażaka w Sędziszowie Młp. przy ul. przy ul. 3-go Maja nr 25. Czynny będzie w poniedziałki od godz. 12.00 do godz. 16.00 i od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00. Poniedziałek – adwokat Maria Świniuch Wtorek– adwokat Alicja Wojnowska Środa– adwokat Józef Gudyka Czwartek– adwokat Irena Skowron Piątek– adwokat Zenon Filipek 3)Punkt nr 3 prowadzony będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 od poniedziałku do środy w godz. od 12.00  ጀ 16.00 i od czwartku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00, pokój 316, II piętro  ጀ  adwokat Anna Smoleń-Olejarska – wizytę prosimy ustalać telefonicznie pod nr 606 768 855. Punkty czynne będą 5 dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, wyjąwszy dni świąteczne.

Zgodnie z ustawą stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi  ጀ w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani oraz zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Pomoc prawna będzie polegała na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej