1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ropczycach
ul. Krótka 1, 39-100 Ropczyce, tel. (17) 2218 494

2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach
ul. Krótka 1, 39-100 Ropczyce, tel. (17) 2218 494

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miejski, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, tel. (17) 2220 273

4. Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
ul. Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce, tel. (17) 2210 310

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. (17) 2227 576

6. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach
ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel.(17) 2212 566

7. Sąd Rejonowy w Ropczycach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce, tel. (17) 2218 626

8. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
– Niebieska Linia tel. 801 120 002

9. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
– Niebieska Linia (22) 668 70 00