Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w listopadzie 2023 r. realizował będzie projekt socjalny pn. „SENIOR WIE- profilaktyka zagrożeń wśród osób starszych w Gminie Ropczyce”

Seniorzy to grupa społeczna szczególnie narażona na działania złodziei i oszustów. Ofiarami fałszywych wnuczków, inkasentów, pracowników wodociągów czy administracji najczęściej padają starsze i samotnie mieszkające osoby. Pozbawieni skrupułów przestępcy wykorzystują ich dobroć i chęć bezinteresownego niesienia pomocy. Każdy człowiek ma prawo do spokojnej starości. Niestety zdarza się, że zamiast opieki i troski doznaje krzywdy. Dlatego tak ważna jest reakcja na każdy przejaw przemocy, piętnowanie sprawców, działania profilaktyczne i przede wszystkim nie zgadzanie się na przemoc. W trosce o bezpieczeństwo naszych seniorów podejmujemy działania profilaktyczne adresowane do osób starszych. Projekt socjalny pt. „SENIOR WIE- profilaktyka zagrożeń wśród osób starszych w Gminie Ropczyce” ma za zadanie zwiększyć świadomość seniorów w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa. W ramach projektu socjalnego przewiduje się zorganizowanie spotkań profilaktyczno – edukacyjnych:

  1. „Bądź sprytniejszy – nie daj się oszukać”- spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
  2. „Bezpiecznie w domu” - spotkanie ze strażakami Powiatowej Straży Pożarnej w Ropczycach
  3. „Bezpieczny portfel” - spotkanie z pracownikami Fundacji Santander Bank z Tarnowa
  4. „Bezpiecznie podczas pokazów” - spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach zapraszamy do kontaktu z pracownikami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach ul. Krótka 1, tel. 17 2218 494 w godz. 7.30-15.30

Plakat informacyjny.