Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że zrealizował projekt socjalny pt. "Rodzina w dobie epidemii", który trwał od września do października 2021r.
Był on realizowany przez pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny i sfinansowany ze środków własnych gminy.
W ramach projektu odbyły się warsztaty kompetencji rodzicielskich, skierowane do rodziców mieszkających na terenie miasta i gminy Ropczyce i objętych asystenturą. Udział w nich pomógł rodzicom lepiej zrozumieć emocje oraz potrzeby dzieci w dobie epidemii oraz wzmocnił ich w wypełnianiu funkcji wychowawczej. Był to również czas wymiany doświadczeń oraz planów na przyszłość.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach składa serdeczne podziękowania za współpracę i pomoc w realizacji projektu socjalnego:
- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Ropczycach oraz Pani Pedagog
- Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach oraz pielęgniarce środowiskowej z Ośrodka Zdrowia ZOZ w Niedźwiadzie
- Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ropczycach oraz Panu Psychoterapeucie
- Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Pani Psycholog
- Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach