logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje o możliwości wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej.

 

logo aoon 2022 01

Gmina Ropczyce przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 134640,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w okresie od sierpnia do grudnia 2023 r. realizował projekt socjalny „ Więcej mocy bez przemocy”. Projekt skierowany był do mieszkańców z terenu gminy Ropczyce, w tym m.in. do specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, osób zagrożonych problemem przemocy, dotkniętych przemocą bądź uwikłanych w sytuacje trudne, kryzysowe. Były to również osoby korzystające z różnych form wsparcia z tutejszego Ośrodka.

 

logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Gmina Ropczyce po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Całkowita wartość dofinansowania: 995 428,20 zł.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OD 1 STYCZNIA 2024 R. - NOWE ZASADY

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.