logo pomoc zywnosciowa

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje mieszkańców tutejszej gminy, że w roku 2024 będzie realizowana dystrybucja żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023.

logo zaopiekowani

Projekt „Zaopiekowani – rozwój usług społecznych w Gminie Ropczyce” realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Gmina Ropczyce/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Zaopiekowani – rozwój usług społecznych w Gminie Ropczyce”. Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od 1.06.2024 r. do 31.12.2025 r.

 

logo aoon 2022 01

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach przystąpił do realizacji Programu Opieka 75+. W ramach podpisanej umowy zabezpieczono środki finansowe z budżetu państwa w ogólnej wysokości 28 165,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 16 899,00 zł a wkład własny Gminy wynosi 11 266,00 zł.

stop przemocy 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej i zaplanowania działań profilaktycznych dla Gminy. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY.

Link do ankiety dla dorosłych mieszkańców: https://mieszkancy-ropczyce.webankieta.pl/

WAŻNE!!! – 30 kwietnia upływa termin składania wniosków o dodatek osłonowy.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach przypomina, iż dzień 30 kwietnia 2024 r. jest ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.
Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 kwietnia 2024 r.
  • tradycyjnie (papierowo) –do 30 kwietnia 2024 r. w MGOPS w Ropczycach, ul. Krótka 1, parter pokój nr 1.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek osłonowy jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym do końca czerwca 2024 roku.
Więcej informacji poniżej:
http://www.mgopsropczyce.eu/dodatek-oslonowy