Od 2022 roku obsługę programu „Rodzina 500 plus” zacznie przejmować ZUS.
Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze należy złożyć do ZUS-u.
MGOPS w Ropczycach będzie prowadziło postępowanie wszczęte na wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r. oraz będzie prowadziło sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. Do 31 maja 2022 r. będzie również realizowana wypłata świadczeń przyznanych na wnioski złożone przed 1 stycznia 2022r.