Zgodnie z nową ustawą z dnia 15 marca 2022r. uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na pomoc społeczną, która będzie im udzielana bez standardowego wywiadu środowiskowego. Obejmuje ona różne świadczenia:
pieniężne – mogą być to stałe, okresowe lub doraźne zasiłki pokrywające podstawowe potrzeby życiowe;
niepieniężne – np. w postaci żywności, odzieży itp.

Polska oferuje również specjalne zasiłki dla Ukraińców chroniących się w Polsce przed działaniami wojennymi.
Jest to „jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł”. Każdy obywatel Ukrainy, który będzie miał nadany w Polsce numer PESEL będzie miał na podstawie wniosku prawo do otrzymania tego świadczenia. Pieniądze te mają pomóc w sfinansowaniu najpilniejszych wydatków potrzebnych na utrzymanie w pierwszych dniach pobytu w Polsce np. na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej czy na opłaty mieszkaniowe.
Poniżej znajduje się wniosek w wersji elektronicznej. Wnioski w wersji papierowej do pobrania są także w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach przy ul. Krótkiej 1.
Uchodźcy z Ukrainy mają prawo do pobierania świadczeń rodzinnych, wśród których znajduje się m.in. zasiłek rodzinny oraz wszystkie dodatki do niego. Aby móc się o niego ubiegać i otrzymać pozytywną decyzję, wnioskujący będą musieli spełnić te same warunki, które obowiązują także obywateli Polski. Zgodnie z przepisami prawo do zasiłku rodzinnego zostaje przyznane rodzinie, w której miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 674 zł (lub 764 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).
­Uchodźcy, którym zostanie nadany numer PESEL oraz będą mieli konto w polskim banku, adres e-mail, i polski numer telefonu będą mogli składać wnioski do ZUS o wypłatę 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie pobytu w żłobku w czasie ich pobytu dziećmi w Polsce.

Відповідно до нового закону від 15 травня 2022 р. особи, котрі тимчасово перебувають на території Польщі у зв'язку з війною в Україні, можуть розраховувати на соціальну допомогу, яка буде надана їм у спрощеному вигляді без стандартних процедур. До неї належать:
грошові виплати - постійні, періодичні або спеціальні доплати на покриття основних життєвих потреб;
негрошові- наприклад, у вигляді продуктів харчування, одягу.
Держава також пропонує наступний перелік пільг та виплат для українців:
- одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих. Кожен громадянин України, який матиме номер PESEL, присвоєний у Польщі, отримає право на цю пільгу на підставі заяви. Ці гроші допоможуть профінансувати найнеобхідніші витрати в перші дні перебування у Польщі. Наприклад: взуття, продукти харчування, одяг, засоби особистої гігієни або оплату комунальних послуг.
Нижче ви можете знайти посилання на електронну версію. Звичайні заяви для заповнення власноруч доступні у центрі соціального забезпечення за адресою:
місто Ропчиці
вулиця Коротка 1
Українці мають право на отримання допомоги сім'ї, до якої належить допомога на дітей та всі надбавки до неї. Для подання заяви та отримання позитивного рішення претенденти повинні виконати ті ж умови, що і громадяни Польщі. Відповідно до закону право на допомогу сім'ї надається родині, щомісячний дохід якої на одного члена домогосподарства не перевищує 674 злотих. Якщо в сім'ї є дитина-інвалід, то сума доходів не повинна перевищувати 764 злотих.
Особи, яким буде присвоєно номер PESEL і які матимуть рахунок у польському банку, адресу електронної пошти та польський номер телефону зможуть подавати заяви до Управління соціального страхування на урядові програми: Добрий Старт, Сімейний Капітал, допомога на утримання сім'ї та співфінансування перебування дітей у групі продовженого дня під час проживання у Польщі.

 

WNIOSEK DO POBRANIA