Jak co roku, drugiego kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który rozpoczyna obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu. Ma on na celu zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem, a także ich rodzin. W ostatnich latach wzrosła częstość występowania zaburzeń należących do spektrum autyzmu. Z niektórych badań wynika, że obecnie mogą one występować nawet u jednej na 100 osób. Te statystyki w zastraszającym tempie rosną z roku na rok. ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z największych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.

Objawami, które mogą oznaczać autyzm są:

  • unikanie kontaktu wzrokowego z innymi osobami,
  • brak gaworzenia jako niemowlę,
  • brak reakcji na imię,
  • opóźniony rozwój umiejętności mowy,
  • trudności z podtrzymywaniem konwersacji,
  • często powtarzane zwroty,
  • pozorna trudność w wyrażaniu własnych uczuć.

Kolor niebieski symbolizuje AUTYZM, dlatego 2 kwietnia każdy może wyrazić swą solidarność z osobami z autyzmem poprzez:

  • oświetlenie domu na niebiesko,
  • nałożenie ubrania w kolorze niebieskim,
  • dodania niebieskiej żarówki lub puzzla do swego profilu na facebook’u lub instagrama

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej włączając się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu chce przyczynić się do zmiany sposobu postrzegania osób ze spektrum autyzmu. Może przykuje to uwagę, skłoni do poszerzenia wiedzy o autyzmie. Może właśnie dzięki temu zmienimy sposób postrzegania innych ludzi i widząc w przestrzeni publicznej rozkrzyczane, agresywne dziecko i trochę bezradnych wobec jego zachowania rodziców przestaniemy myśleć, że to na pewno efekt "bezstresowego wychowania”.

Razem promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem.

Przy okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, chcemy przypomnieć i poinformować, że dzieci z tym zaburzeniem są objęte przez nasz Ośrodek wsparciem w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

autyzm1