Gmina Ropczyce przystępuje do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów, który będzie polegał na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.


Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach osobiście w siedzibie MGOPS lub telefonicznie pod nr 17 22 18 494

teleopieka grafika