Dodatek osłonowy to wsparcie dla gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach w komórce ds. świadczeń rodzinnych na parterze pokój nr 1 do 31 października 2022 r.

• wniosek złożony do 31 lipiec 2022r zostanie rozpatrzony z dochodami za 2020 rok,
• wniosek złożony w okresie od 01 sierpnia 2022r do 31 października 2022r z dochodami za 2021 rok.

Wypłata dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.