dodatek weglowy

Od 16 sierpnia 2022 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach (parter- pokój nr 1) można składać wnioski o dodatek węglowy, który będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne czyli:

- węgiel kamienny,
- brykiet,
- lub pelet, zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.

Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.

Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane na etapie rozpatrywania wniosku.

Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

 

 

WNIOSEK DO POBRANIA