Ropczyce, 21.10.2022 r.

INFORMACJA
KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROPCZYCACH

o koniecznym przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Miasto i Gmina Ropczyce, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Podkarpackiego, nie otrzymała do chwili obecnej środków na obsługę i wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku nie jest możliwe, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi zgodnie z kolejnością złożenia wniosków po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Iwona Kozubowska
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ropczycach