W DNIU 21 LISTOPADA 2022 r. (PONIEDZIAŁEK)
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ CZYNNY
DO GODZINY 12.30 Z UWAGI NA SZKOLENIE PRACOWNIKÓW.