Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w listopadzie 2023 r. realizował będzie projekt socjalny pn. „SENIOR WIE- profilaktyka zagrożeń wśród osób starszych w Gminie Ropczyce”

logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że do 31.12.2023r. trwa realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej –„Korpus Wsparcia Seniorów”. Program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej mieszkających na terenie Gminy Ropczyce. Kilkanaście dni temu mieliśmy okazję gościć uczestników Klubu Seniora Pogodni z Ropczyc, którzy zaopatrzeni zostali w opaski bezpieczeństwa.

W DNIU 14 SIERPNIA 2023 r. (PONIEDZIAŁEK)
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ CZYNNY
OD GODZINY 7.30 DO GODZINY 15.30.