logo wytchn 2022

Gmina Ropczyce przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa", który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 91 555,20 zł.

logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Gmina Ropczyce po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2023. Całkowita wartość dofinansowania: 670 860,63 zł.

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła-termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że do 30 listopada 2022 r. można składać wniosek o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tj. peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl
  • tradycyjnie (papierowo) –w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach ul. Krótka 1 (Pokój nr 1, Parter), w godzinach pracy Ośrodka.

 

20221125 1

20221125 2