Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że od 21 września 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Ropczyce, 19.09.2022 r.

Informacja dotycząca złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

dodatek weglowy

Od 16 sierpnia 2022 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach (parter- pokój nr 1) można składać wnioski o dodatek węglowy, który będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne czyli:

- węgiel kamienny,
- brykiet,
- lub pelet, zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek osłonowy to wsparcie dla gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach w komórce ds. świadczeń rodzinnych na parterze pokój nr 1 do 31 października 2022 r.

• wniosek złożony do 31 lipiec 2022r zostanie rozpatrzony z dochodami za 2020 rok,
• wniosek złożony w okresie od 01 sierpnia 2022r do 31 października 2022r z dochodami za 2021 rok.

Wypłata dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.