Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła-termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że do 30 listopada 2022 r. można składać wniosek o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tj. peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl
  • tradycyjnie (papierowo) –w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach ul. Krótka 1 (Pokój nr 1, Parter), w godzinach pracy Ośrodka.

 

20221125 1

20221125 2

W DNIU 21 LISTOPADA 2022 r. (PONIEDZIAŁEK)
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ CZYNNY
DO GODZINY 12.30 Z UWAGI NA SZKOLENIE PRACOWNIKÓW.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

DODATEK OSŁONOWY- TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 31.10.2022 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że do 31 października 2022 r. z dochodami za rok 2021 można składać wniosek o dodatek osłonowy jako wsparcie dla gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ MIESZKAŃCÓW BLOKÓW.
Wnioski składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Parter- pokój nr 1. tel. 17 22 18 494

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

dodatek oslonowy