Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że od 21 września 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Ropczyce, 19.09.2022 r.

Informacja dotycząca złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

dodatek weglowy

Od 16 sierpnia 2022 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach (parter- pokój nr 1) można składać wnioski o dodatek węglowy, który będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne czyli:

- węgiel kamienny,
- brykiet,
- lub pelet, zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.