ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OD 1 STYCZNIA 2024 R. - NOWE ZASADY

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

W dniu 15.12.2023 r. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach zrealizowano warsztaty dla rodziców i dzieci z Gminy Ropczyce w ramach projektu socjalnego pn. STROIK#RODZINA#ŚWIĘTA. W projekcie wzięło udział 10 rodzin.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w listopadzie 2023 r. zrealizował projekt socjalny SENIOR WIE – profilaktyka zagrożeń wśród osób starszych w Gminie Ropczyce. Przedsięwzięcie zrealizowano we współpracy z lokalnymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców. Podjęta inicjatywa miała na celu przekazanie seniorom wiedzy z zakresu rozpoznawania zagrożeń i adekwatnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także uwrażliwienie osób starszych na zdarzenia popełniane przez przestępców.

W DNIU 21 LISTOPADA 2023 r. (WTOREK)
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ CZYNNY
OD GODZINY 7.30 DO GODZINY 11.50

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w listopadzie 2023 r. realizował będzie projekt socjalny pn. „SENIOR WIE- profilaktyka zagrożeń wśród osób starszych w Gminie Ropczyce”