W dniach od 25.06 do 27.06.2023 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizował projekt socjalny pn. „Wspólny czas”. Głównym partnerem realizowanego przedsięwzięcia był Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach – wszystkie działania zaplanowane w projekcie przeprowadzono na terenie tej placówki przy aktywnym udziale terapeutów.

Projekt socjalny adresowany był do 13 rodziców mieszkających w Gminie Ropczyce oraz 22 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pośrednio odbiorcami projektu byli również uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach.
W projekcie założono następujące cele do osiągnięcia.
Cel główny projektu:
Wzmocnienie relacji i więzi rodzinnych poprzez kształtowanie pozytywnych postaw życiowych
Cel szczegółowy nr 1 – zapobieganie rozpadowi więzi rodzinnych poprzez zintegrowanie rodzin we wspólnych spotkaniach
Cel szczegółowy nr 2 – nabycie umiejętności nawiązywania relacji społecznych i budowania przez rodziców sieci wzajemnego wsparcia
Cel szczegółowy nr 3 - motywowanie do poprawy kondycji rodziny poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz promowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego
Cel szczegółowy nr 4 – wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez zorganizowanie warsztatu dietetycznego dotyczącego zdrowego żywienia
Cel szczegółowy nr 5 - kształtowanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i dorosłych wobec osób z niepełnosprawnością i osób chorych – budowanie przyjaznego stosunku do tych osób, tolerancji, wrażliwości oraz empatii w stosunku do nich
Cel szczegółowy nr 6 – poszerzenie warsztatu pracy pracowników socjalnych poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami lokalnymi i rozwijanie sieci współpracy.

Powyższe założenia zrealizowano w oparciu o następujące działania. Psycholog z ŚDS w Ropczycach przeprowadził dla rodziców warsztat kompetencji społecznych. W tym czasie dzieci miały okazję zapoznać się z techniką decupague. Przy pomocy terapeutów z ŚDS wykonały kolorowe słoiczki co stanowiło dla nich nową formę spędzania czasu wolnego. Ponadto dla uczestników projektu oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach zorganizowano spotkanie z dietetykiem połączone z wykładem na temat zdrowego żywienia, budowania zbilansowanej diety i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Dodatkową atrakcją było wykonywanie i degustacja smakowitych a przede wszystkim zdrowych „kulek mocy”. Zakończeniem przedsięwzięcia było wspólne integracyjne ognisko połączone z pokazem tresury psów oraz aktywnością na świeżym powietrzu – zabawy i gry zespołowe integrujące dzieci z rodzicami oraz uczestnikami ŚDS.

Na skutek udziału w projekcie nastąpiło podniesienie poziomu wiedzy na temat prawidłowych postaw wychowawczych, zasad zdrowego żywienia i przeciwdziałaniu marnotrawienia żywności, wzmocnienie więzi rodzinnych, nawiązanie nowych kontaktów społecznych.
Poza tym uczestnicy nabyli umiejętności zdrowego i twórczego gospodarowania czasem wolnym. Dzięki aktywnej formule ćwiczeń i zabaw dzieci poznały najistotniejsze problemy osób niepełnosprawnych oraz ich potrzeby. Przekazano im również wzorce prawidłowych zachowań w sytuacjach trudnych dla osób z ograniczeniami sensorycznymi, ruchowymi, intelektualnymi. Dodatkowo pokaz tresury psów miał na celu na celu ukazanie wartości obcowania ze zwierzęciem, naukę wrażliwości, empatii i przełamywania własnych lęków.