Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że zrealizował projekt socjalny pt. "Rodzina w dobie epidemii", który trwał od września do października 2021r.
Był on realizowany przez pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny i sfinansowany ze środków własnych gminy.
W ramach projektu odbyły się warsztaty kompetencji rodzicielskich, skierowane do rodziców mieszkających na terenie miasta i gminy Ropczyce i objętych asystenturą. Udział w nich pomógł rodzicom lepiej zrozumieć emocje oraz potrzeby dzieci w dobie epidemii oraz wzmocnił ich w wypełnianiu funkcji wychowawczej. Był to również czas wymiany doświadczeń oraz planów na przyszłość.

W związku z obchodami Tygodnia Mediacji w dniach od 18-22 października 2021 r. Sąd Rejonowy w Ropczycach ma zamiar włączyć się do tegorocznych obchodów.

Mobilny Punkt Szczepień w Gminie Ropczyce

3 września (piątek) w godz. 8.00 – 11.30 na parkingu przy stadionie w Ropczycach, ul Mickiewicza 56, przeprowadzona zostanie akcja szczepień przeciw COVID-19.