"Rodzina to nie krew. To ludzie, którzy cię kochają. Ludzie, którzy cię wspierają."

(Cassandra Clare)

 

dzien rodzin 2022

niepelnosprawni

05 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to także Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Na 30 kwietnia przypada Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, który ma na celu uświadomienie wszystkim dorosłym jak szkodliwie i destrukcyjne jest stosowanie przemocy wobec dzieci. W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.

Jak co roku, drugiego kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który rozpoczyna obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu. Ma on na celu zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem, a także ich rodzin. W ostatnich latach wzrosła częstość występowania zaburzeń należących do spektrum autyzmu. Z niektórych badań wynika, że obecnie mogą one występować nawet u jednej na 100 osób. Te statystyki w zastraszającym tempie rosną z roku na rok. ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z największych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.

Zgodnie z nową ustawą z dnia 15 marca 2022r. uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na pomoc społeczną, która będzie im udzielana bez standardowego wywiadu środowiskowego. Obejmuje ona różne świadczenia:
pieniężne – mogą być to stałe, okresowe lub doraźne zasiłki pokrywające podstawowe potrzeby życiowe;
niepieniężne – np. w postaci żywności, odzieży itp.