logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że do 31.12.2023r. trwa realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej –„Korpus Wsparcia Seniorów”. Program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej mieszkających na terenie Gminy Ropczyce. Kilkanaście dni temu mieliśmy okazję gościć uczestników Klubu Seniora Pogodni z Ropczyc, którzy zaopatrzeni zostali w opaski bezpieczeństwa.

W DNIU 14 SIERPNIA 2023 r. (PONIEDZIAŁEK)
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ CZYNNY
OD GODZINY 7.30 DO GODZINY 15.30.

W dniach od 25.06 do 27.06.2023 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizował projekt socjalny pn. „Wspólny czas”. Głównym partnerem realizowanego przedsięwzięcia był Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach – wszystkie działania zaplanowane w projekcie przeprowadzono na terenie tej placówki przy aktywnym udziale terapeutów.

logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Gmina Ropczyce przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Program dofinansowany jest w 80% z rezerwy celowej Budżetu Państwa i realizowany jest jako zadanie własne Gminy Ropczyce. Całkowita wartość zadania to kwota 24 600,00 zł, w tym dotacja 19 680,00 zł oraz wkład własny Gminy Ropczyce – 4 920,00 zł