Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

DODATEK OSŁONOWY- TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 31.10.2022 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że do 31 października 2022 r. z dochodami za rok 2021 można składać wniosek o dodatek osłonowy jako wsparcie dla gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ MIESZKAŃCÓW BLOKÓW.
Wnioski składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Parter- pokój nr 1. tel. 17 22 18 494

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

dodatek oslonowy

Ropczyce, 21.10.2022 r.

INFORMACJA
KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROPCZYCACH

o koniecznym przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Miasto i Gmina Ropczyce, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Podkarpackiego, nie otrzymała do chwili obecnej środków na obsługę i wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku nie jest możliwe, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi zgodnie z kolejnością złożenia wniosków po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Iwona Kozubowska
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ropczycach