AMD Group Michał Drymajło rozpoczęło rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Nastaw się na rozwój”, realizowanego w ramach Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.5.1 Rozwój Potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia niepracujących osób niepełnosprawnych.

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Fundacja Fuga Mundi realizuje projekt pn. Nowe Horyzonty, nr projektu POWR.01.05.01-00-0058, PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klienci OPS mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach.
Rekrutacja będzie prowadzona w okresie LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021. Zajęcia rozpoczynają się od 03.01.2022 r.
Prosimy, aby osoby zainteresowane kontaktowały się telefonicznie pod nr tel. 887 788 606, gdzie uzyskają szczegółowe informacje i zostaną umówione na konkretny termin rozmowy rekrutacyjnej.