logo wytchn 2022

Gmina Ropczyce przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa", który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 78 336,00 zł.

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 jest wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem , który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację , jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

"Rodzina to nie krew. To ludzie, którzy cię kochają. Ludzie, którzy cię wspierają."

(Cassandra Clare)

 

dzien rodzin 2022

niepelnosprawni

05 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to także Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Na 30 kwietnia przypada Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, który ma na celu uświadomienie wszystkim dorosłym jak szkodliwie i destrukcyjne jest stosowanie przemocy wobec dzieci. W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.

Jak co roku, drugiego kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który rozpoczyna obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu. Ma on na celu zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem, a także ich rodzin. W ostatnich latach wzrosła częstość występowania zaburzeń należących do spektrum autyzmu. Z niektórych badań wynika, że obecnie mogą one występować nawet u jednej na 100 osób. Te statystyki w zastraszającym tempie rosną z roku na rok. ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z największych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.